ONTWERPEN RECREATIE WONEN WERKEN UITVOERING
RuimteMakers
Architectengroep

  Papenweg 1
  6212 CC Maastricht
  T 043 325 02 06
  F 043 325 74 00
  E info@RMAbv.nlRMA
Uitzichttoren Wilhelminatoren
Vaalserberg, Vaals

Projectarchitect
Roger Martens

Opdrachtgever
Restaurant Wilhelminatoren

Hoogte
35m - 353,5+N.A.P.

Oplevering
December 2011
THUIS BURO PROJECTEN MEDIA CONTACT